Για τον εαυτό μας και για την Ελλάδα

816

Το καλό δεν είναι κοινό αίτημα.
Πολλοί, πάρα πολλοί ζουν επειδή κάνουν κακό, επειδή αμείβονται για να διαχειρίζονται τις επιπτώσεις του και γιατί οδηγούν στην αρρώστια και στην αδρανοποίηση αυτούς που μπορούν να κάνουν καλά και δημιουργικά πράγματα.
Σήμερα ξηλώνεται η Ελλάδα.
Οικονομικά, κοινωνικά, εθνικά και σε λίγο και εδαφικά.
Είναι πολλοί αυτοί που έχουν εδραιωμένα συμφέροντα στην καταστροφική πορεία.
Αντίθετα, οι δημιουργικοί άνθρωποι οδηγούνται σε κατάσταση τρομακτικού άγχους και ψυχικής αναταραχής.
Δεν είχαν την δύναμη να αντιδράσουν μέχρι σήμερα.
Τώρα όμως υπάρχει η Μέθοδος Δύναμη της Διανοίας στηριγμένη σε
36 βιβλία που έχει εκδώσει η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ.

Είναι η μοναδική Μέθοδος Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης, που είναι Ελληνική και αυτό σημαίνει ότι κατανοεί απολύτως την Ψυχή των Ελλήνων και είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της, στον αντίποδα από τις ξενόφερτες θεραπευτικές μεθόδους που παπαγαλίζουν απόψεις, συνήθειες και επιλογές, που ταιριάζουν σε άλλους λαούς και εποχές.
Ταυτόχρονα ξεκίνησαν τα σεμινάρια για την παρουσίαση της Μεθόδου και την αξιοποίησή της σε όλες τις δραστηριότητες της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής του ανθρώπου.
Το σεμινάριο, που βρίσκεται μπροστά μας, την 10 Μαρτίου 2018, έχει τίτλο «Πώς να απαλλαγείτε από το άγχος και να αποκτήσετε την ψυχική σας γαλήνη».
Απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες και έχει στόχο να τους απαλλάξει από το άγχος ώστε να κινητοποιηθούν για να σωθεί η Ελλάδα.
Ταυτόχρονα προσφέρει σε όλους τους δημιουργικούς Έλληνες την ψυχική γαλήνη που έχουν ανάγκη προκειμένου να κάνουν τα καλά έργα, για τα οποία θα βρουν αμέριστη συμπαράσταση από την ψυχή τους.
Με την βοήθεια του Θεού, οι καταπλακωμένοι από το άγχος και με καθημαγμένη ψυχή Έλληνες, παίρνουν την ζωή τους στα χέρια τους και μέσα από διαδοχικά σεμινάρια, με ίδιο ή παρεμφερές θέμα, οργανώνουν την ατομική τους ανάκαμψη και την συλλογική τους κινητοποίηση, για την σωτηρία της Ελλάδας.