Ας προχωρήσουμε μπροστά με διευρυμένη Λογική.

719

Η Λογική είναι η έννοια που περιλαμβάνει όλο τον πλούτο των εφαρμογών που μπορεί να έχει η Ελληνική Φιλοσοφία, όταν ασκείται με μοναδικό σκοπό την αναβίωση της αρχαίας Ελληνικής κοινωνίας.

Μιας κοινωνίας που περιελάμβανε τους μεγαλύτερους φιλοσόφους – επιστήμονες του κόσμου, οι οποίοι σε διάστημα αρκετών εκατονταετιών εκπόνησαν περισσότερα πρωτότυπα ερευνητικά έργα, από όσα εκπονήθηκαν έκτοτε σε όλο τον πλανήτη.

Ο Αριστοτέλης ανήκει στην Κοινωνία της Γνώσης, μια ενεργό εκδήλωση του πνευματικού κόσμου στα σύγχρονα προβλήματα του ανθρώπου.

Μέσα από το βιβλίο που ενέπνευσε, εξηγεί πώς μπορεί ο άνθρωπος να συμπεριφέρεται Λογικά σε μια εποχή όπου το παράλογο μας κυκλώνει και σε αυτή την εποχή ο άνθρωπος με την Λογική του να έχει επιτυχία σε ό,τι επιδιώκει.

Σύμφωνα με το βιβλίο που ενέπνευσε ο Αριστοτέλης, οι μορφές της Λογικής στον σύγχρονο κόσμο χρειάζεται να αλλάξουν, διευρυνόμενες τόσο όσο να περιλάβουν την ενεργό ύπαρξη του πνευματικού κόσμου και την φροντίδα του για την μακροημέρευση και την ευζωία των ανθρώπων.

Εάν λοιπόν υπάρχει ένδεια σε ιδέες που μπορούν να καλυτερέψουν την ζωή του ανθρώπου και να φέρουν στις κοινωνίες την ευημερία, είναι προφανές ότι πρέπει να στραφούμε ξανά στους Έλληνες φιλοσόφους και  να ζητήσουμε τα φώτα τους.

Το μόνο πρόβλημα είναι ότι δεν βρίσκονται πια στην ζωή, ανάμεσά μας. Βρίσκονται όμως στην δική τους Κοινωνία, την Κοινωνία της Γνώσης, όπου ζουν και εργάζονται αδιάκοπα.

Ένα από τα έργα που μελέτησαν όσο ζουν στην δική τους Κοινωνία της Γνώσης, είναι το πώς θα μπορούσαν τα πορίσματα των ερευνών τους να τα διοχετεύσουν στους ζώντες ανθρώπους, για να συνεχισθεί το έργο τους επί γης.

Βιργίνια Φατσή

11 Νοεμβρίου 2016