Ζούμε σήμερα σε μια επάνοδο του χρόνου που θα φέρει μπροστά μας νέες ανακαλύψεις

490

Η σφαίρα είναι το τέλειο ουράνιο σχήμα, ίσως γιατί περικλείει τα πάντα, ίσως γιατί ό,τι κινείται στο σύμπαν τείνει να πάρει το σχήμα της σφαίρας, ίσως τελικά γιατί υπάρχει και ως εκ τούτου είναι αυτονοήτως το τέλειο ουράνιο σχήμα.

Αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε, ως σύμβολο της νέας εποχής που ανέτειλε και είναι γεμάτη από τις μνήμες των περασμένων, τις θύμησες των μελλοντικών και τις πράξεις που γεφυρώνουν το παρελθόν με το μέλλον.

Στον χώρο της ψυχής κατοικούν πολλά και διάφορα Στοιχεία, όλα απαραίτητα για την επαύξησή της ώστε όλοι οι άνθρωποι που χρειάζονται ψυχή, να έχουν ικανές ποσότητες από αυτήν.

Μέσα στο πλήθος όλων αυτών των Στοιχείων, υπάρχουν και εκείνα που ζωογονούν την διάνοια και είναι όλα αυτά που της επιτρέπουν να επεξεργάζεται δεδομένα της πραγματικής ζωής, να τα ανάγει σε αρχετυπικές σχέσεις, να τα επαυξάνει συσχετίζοντάς τα με άλλα του αυτού είδους, να τα ταξινομεί και να τα επεξεργάζεται ταξινομητικά ώστε εν τέλει να γίνεται ικανή να σκέπτεται επ’ αυτών αποστασιοποιημένα, σαν να ήταν οι θεμέλιοι λίθοι ενός οικοδομήματος που αργότερα θα αντιληφθεί ως ζωή.

Όλα αυτά υπάρχουν σήμερα και μας οδηγούν, από την μια να θυμόμαστε, από την άλλη να ονειρευόμαστε και ενδιαμέσως να προχωρούμε προς τη μία ή προς την άλλη κατεύθυνση, γιατί πια οι κατευθύνσεις είναι δύο, η μία που οδηγεί προς το μέλλον και η άλλη που μας επιστρέφει στο παρελθόν. Και τα δύο υπάρχουν, αρκεί να γνωρίζουμε πώς θα τα βρούμε.

Το παρελθόν υπάρχει ως υπερσύνολο όλων των αναμνήσεων που συγκροτούν την μνήμη μας.

Ως υπερσύνολο συνέχεια μεταβάλλεται και μεταστρέφεται, ακολουθείται και δεν ακολουθεί, υπάρχει και δεν αναιρείται, ζωογονείται και ζωογονεί, ανθίσταται και υπομένει, παρουσιάζει δε εν όλω την έξοχη ανθεκτικότητα του γεωμετρικού στερεού που εμείς γνωρίζουμε ως σφαίρα.

Όλα από τον άνθρωπο εξαρτώνται και τις επιλογές του, γιατί υπάρχουν πια τα Βιβλία-Δίαυλοι που θα τον βοηθήσουν να βρει το δρόμο για να διορθώσει το δικό του παρελθόν, να εξαιρέσει τα λάθη του, να αναδείξει τις αρετές του, να αναγνωρίσει στον εαυτό του καλές και κακές ιδιότητες, να δημιουργήσει την δική του πορεία προς το μέλλον του, που καθώς εκείνος προχωράει, όλο και πιο καθαρά θα σχηματίζεται.

 

 

Για την επιμέλεια
Παναγιώτης Αναστασάκος
Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ
20 Ιουλίου 2016

 

Με ιδέες που προέρχονται από το Βιβλίο-Δίαυλο «Τα Στοιχεία
που ζωογονούν τη Διάνοια» που συνέγραψε η Βιργινία Φατσή
και εξέδωσε η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ.