Η διάνοια είναι η προσωπική μας ταυτότητα

667

Τα έργα της διανοίας ποικίλλουν από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό είναι απολύτως αναμενόμενο γιατί αν υπάρχει ένα υλικό στο σύμπαν που δεν μοιάζει με κανένα άλλο όταν αναφερόμαστε στην ιδιαιτερότητα κάθε ανθρώπου, αυτό είναι η διάνοια και τίποτα άλλο.

Η συλλογική μας διάνοια μοιάζει με μια Πόλη, που διέπεται από κανόνες, υπακούει σε μια Αρχή, έχει θεσμούς και νόμους, χαρακτήρα και εκδηλώσεις πολιτισμού, αγωγή και παιδεία, σχολεία και νηπιακούς σταθμούς, χώρους εργασίας και χώρους αναψυχής. Μέσα σε αυτή την πόλη έκαστος κινείται κατά την ελευθέρα του βούληση, όπως αυτή εκφράζεται δια της ατομικής του διανοίας και συνεισφέρει στην ζωή και την λειτουργία αυτής της πόλης με την διανοητική του εργασία.

Το πρόκριμα για να θεωρείται ο άνθρωπος κάτοικος της ωραίας μας πόλης, είναι τα έργα που δύναται να συνεισφέρει στην λειτουργία, την επέκταση και την διαιώνισή της, γιατί αυτή η πόλη απλώς υπάρχει εκεί και διατίθεται σε όσους θέλουν να την επισκεφθούν, για να παραμείνουν όμως εκεί πρέπει να συμβάλουν στην λειτουργία της, ο καθένας με τον δικό του τρόπο και κατά τα έργα της διανοίας του.

Η διανοητική εργασία στην εποχή μας έχει τόσο παρεξηγηθεί ώστε να θεωρείται ότι έχει το αποκλειστικό δικαίωμα σε αυτήν κάθε ένας που απέκτησε έναν πανεπιστημιακό τίτλο και εργάζεται σε ένα γραφείο. Δεν είναι όμως έτσι και δεν ήταν ποτέ έτσι. Γιατί η εργασία της διανοίας παράγει εκεί όπου βρίσκεται και αν ο χώρος αυτός είναι ένας αγρός, θα παράγει έργα χρήσιμα για την αγροτική εργασία και την καλλιέργεια του αγρού, αν ο χώρος αυτός είναι μια κοινωνία, θα παράγει διαλόγους χρήσιμους σε αυτή την κοινωνία, αν ο χώρος αυτός εμπεριέχει χειρωνακτική εργασία, θα παράγει τραγούδια, αν ο χώρος περιορίζεται από τους τέσσερεις τοίχους ενός σπιτιού θα παράγει αγωγή και πολιτισμό, αν ο χώρος περιέχει παιδιά θα παράγει Παιδεία και αν αυτός ο χώρος είναι έρημος από οτιδήποτε άλλο, θα παράγει έργα της διανοίας, κείμενα δηλαδή.

Γιατί στους έρημους χώρους αποφασίζει να εκφραστεί η συλλογική διάνοια και τότε παράγονται κείμενα που αναδιατάσσουν την ζωή στην πόλη, θέτουν νέους κανόνες, αποκαλύπτουν κρυμμένα μυστικά, φέρνουν νέους κατοίκους σε αυτή την πόλη, εμπλουτίζουν το έργο των παλαιών κατοίκων της και αναζωογονούν όλες τις λειτουργίες της.

 

Για την επιμέλεια
Παναγιώτης Αναστασάκος
Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ
16 Ιουνίου 2016

 

Με ιδέες που προέρχονται από το Βιβλίο-Δίαυλο «Τα έργα της Διανοίας
είναι βάλσαμο για την Ψυχή» που συνέγραψε η Βιργινία Φατσή
και εξέδωσε η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ.