Υπηρεσίες Αυτοβελτίωσης

1061

Ο άνθρωπος σήμερα αντιμετωπίζει πολλά δεινά, οι δυσκολίες πολλαπλασιάζονται και τα προβλήματα δεν έχουν εύκολες λύσεις.

Στην δυσκολία των καιρών μας εμείς έχουμε να αντιπροτείνουμε την Mέθοδο Δύναμη της Διανοίας.

Είναι μια πολύ σύγχρονη μέθοδος, Ελληνική, που έχει τις πηγές της στην αρχαία Ελλάδα αλλά είναι εστιασμένη εξ ολοκλήρου στον σύγχρονο άνθρωπο, που τον βοηθά να προοδεύσει.

Η Μέθοδος βοηθάει σε πολλά και κυρίως έχει άμεσα αποτελέσματα που είναι τα βέλτιστα που μπορούν να επιτευχθούν στον συντομότερο χρόνο.

Τα άμεσα αποτελέσματα είναι μια μεγαλύτερη ευχέρεια στον λόγο, προφορικό και γραπτό, μεγαλύτερη αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση και θάρρος, καθαρότητα στην σκέψη και προσήλωση στους στόχους.

Αυτά είναι μόνο τα άμεσα αποτελέσματα, υπάρχουν και άλλα πολλά πιο μακροπρόθεσμα, αλλά για να επιτύχουμε τα μακροπρόθεσμα πρέπει πρώτα να επιτύχουμε τους άμεσους στόχους.

Όλη η Μέθοδος Αυτοβελτίωσης βασίζεται στην Γνώση που παρέχεται μέσω Ατομικής Διδασκαλίας αλλά και βιβλίων που έχουν συνταχθεί μόνο για να βοηθήσουν την μέθοδο Δύναμη της Διανοίας και να εξασφαλίσουν τα αποτελέσματά της.

Τα μαθήματα είναι ατομικά και είναι οργανωμένα σε τρία στάδια.

Το πρώτο στάδιο διαρκεί 6 ώρες και έχει τα άμεσα αποτελέσματα που προαναφέραμε.

Το δεύτερο στάδιο αποτελείται από δέκα κύκλους διάρκειας 18 ωρών ο κάθε ένας.
Συνήθως χρειάζονται τέσσερις έως πέντε κύκλοι για να αποκτήσει ο  συμμετέχων γαλήνη, ηρεμία, ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, κατανόηση και επίλυση προσωπικών προβλημάτων, μεγαλύτερη πνευματική σταθερότητα και κυρίως πολύ περισσότερες δυνάμεις.

Ο αριθμός των κύκλων και το περιεχόμενό τους ποικίλει ανά άτομο και προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά της δικής του διανοίας.
Στο πέρας του πρώτου σταδίου θα γνωρίζουμε ποιους κύκλους πρέπει να ακολουθήσει αυτός που επιθυμεί την Αυτοβελτίωση του.

Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει δέκα ατομικά μαθήματα, στην διάρκεια των οποίων ο συμμετέχων εδραιώνει αυτά που απέκτησε, αποκτά σημαντικές δυνάμεις για την ζωή του, καθαρότητα στην σκέψη, μαθαίνει να επενδύει στην αυτοβελτίωση του και  αντιμετωπίζει όλους τους φόβους όσο σύνθετοι και αν είναι, αποκτώντας ένα αίσθημα ασφάλειας και ανώτερης πνευματικότητας σε όλη την ζωή του.

Όλα τα μαθήματα μπορούν να γίνουν με φυσική παρουσία σε έναν χώρο, ή με την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ή και με τα δύο, ανάλογα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα αυτού που επιθυμεί την Αυτοβελτίωση του.

Αν σας ενδιαφέρει η Αυτοβελτίωση, στείλετε μας ένα γράμμα στην διεύθυνση seminars@kinoniagnosis.com που θα εκδηλώνει το ενδιαφέρον σας για την πρώτη φάση, που είναι οι πρώτες 6 ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε:

Για την Μέθοδο Δύναμη της Διανοίας στους δικτυακούς τόπους Κοινωνία της Γνώσης www.kinoniagnosis.com και Δύναμη της Διανοίας www.dynamidianoias.com.

Διαβάστε αναλυτικά: