Η Μέθοδος έγινε με την φροντίδα των εαυτών και μπορεί να βγάλει τον άνθρωπο από την παρακμή και να τον πάει σε έναν καλύτερο κόσμο

716

Η κατάσταση στις κοινωνίες γύρω μας, δείχνει ότι η έμπνευση είναι λιγοστή, η ιδεολογική αντιπαράθεση πολύ περιορισμένη και ότι δεν σχεδιάζονται μεγάλα έργα πνοής στον πολιτισμό.

Οικονομική κρίση, τρομοκρατία, εξάπλωση των ναρκωτικών, καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, κοινωνική και οικονομική παρακμή έχουν στρατοπεδεύσει για τα καλά στις κοινωνίες μας.

Έτσι ο άνθρωπος αναγκάζεται να στραφεί στις εσωτερικές του δυνάμεις, τις εσωτερικές του γνώσεις και την εσωτερική του αλήθεια για να αντισταθμίσει την φθορά που προκαλούν πάνω του οι κοινωνίες.

Χρειάζεται μεθοδευμένη δουλειά για να βρει ο άνθρωπος τον ατομικό του ορίζοντα, τις απόψεις του, τις αξίες και τα όνειρά του.

Η Μέθοδος δημιουργήθηκε, λέγεται Δύναμη της Διανοίας και είναι μια ολοκληρωμένη Μέθοδος Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης για την προσωπική ανάπτυξη του ανθρώπου.

Με την βοήθεια της Μεθόδου κάθε άνθρωπος μπορεί να ανακαλύψει τις δυνάμεις, τις ιδιότητες και τις παραγωγικές του σκέψεις που η σημερινή εποχή τον εμποδίζει να τις εκφράσει και να τις υλοποιήσει σε έργα.

Η Μέθοδος στηρίζεται σε μία ολοκληρωμένη Διδασκαλία και έχει αναπτυχθεί σε Βιβλία-Διαύλους, καθώς επίσης σε Σειρές και Συλλογές Βιβλίων-Διαύλων.

Ο άνθρωπος που δεν θα χρησιμοποιήσει την Μέθοδο, θα μείνει έξω από μία πραγματική κοσμογονία που συντελείται.

Η Μέθοδος βοηθάει τον άνθρωπο να αξιοποιήσει τις δικές του ιδέες που βρίσκει με την βοήθεια της Μεθόδου, να στηριχθεί στις δικές του σκέψεις, να βρει μια σταθερή οδό επικοινωνίας με τον εαυτό του και να ενεργοποιήσει όλες τις δυνάμεις που διαθέτει για να αναχαιτίσει, να καταστείλει και να καταργήσει την προϊούσα παρακμή στον άνθρωπο και τις κοινωνίες του.

Για την συγγραφή

Παναγιώτης Αναστασάκος

16 Οκτωβρίου 2017