Η καλύτερη επιλογή για το φετινό καλοκαίρι: H εγγραφή σας σε ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο

913

 

Εισαγωγή

«Όλοι γνωρίζουμε ότι στις δύσκολες εποχές για τον Άνθρωπο, πάντα κάποιος βρίσκεται, πάντα κάτι συμβαίνει και ένα καινούριο έργο, δείχνει τον δρόμο σε όλους. Και το έργο αυτό μπορεί να είναι ένα γραπτό κείμενο, ή μια κατασκευή, που δεν θα είναι όμως συνήθη, αλλά  φέρνουν κάτι εντελώς καινούριο στην ζωή των ανθρώπων. Κάτι, που αν το ακολουθήσει ο άνθρωπος ή προσπαθήσει να το καταλάβει, η ζωή του θα αλλάξει.»

Το απόσπασμα προέρχεται από το άρθρο που δημοσίευσε στο blog www.dynamidianoias.com, την 24η Ιουνίου 2017 η Βιργινία Φατσή.

Το καινούριο που εμφανίστηκε στην ζωή μας αυτή τη περίοδο, μπορούμε να το περιγράψουμε με τον παρακάτω Δεκάλογο:

 1. Για να ζήσω μια καλύτερη ζωή
 2. Χρησιμοποιώ τη Μέθοδο.
 3. Επιλέγω ένα Βιβλίο – Δίαυλο
 4. Και αρχίζω να παρακολουθώ το σεμινάριο
 5. Παρακολουθώ και προβληματίζομαι
 6. Σημειώνω τους προβληματισμούς μου
 7. Ρωτάω και μου απαντούν
 8. Στο τέλος είμαι ικανός να μιλήσω για το θέμα του σεμιναρίου
 9. Έχω βοηθηθεί με πολλούς τρόπους να ανακαλύψω προβλήματα στην ζωή μου που δεν ήταν φανερή η αιτία τους
 10. Και η σκέψη μου έχει γίνει πιο δυνατή συνολικά

Η Μέθοδος Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης είναι Ανθρωποκεντρική και ως εκ τούτου κάνουμε Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια για να την ενεργοποιήσουμε.

 

Τα Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια

Τα Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ διεξάγονται στο διαδίκτυο και έχουν σχεδιασθεί εξαρχής με έγνοια για τον άνθρωπο, τον ταλαιπωρημένο  από τις υποχρεώσεις, τα άγχη και τα απρόβλεπτα εμπόδια της καθημερινής του ζωής.

Το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο εξαφανίζει όλα τα εμπόδια που συναρτώνται με τους χρονικούς και χωρικούς εξαναγκασμούς που επιβάλλεται να ακολουθήσει κάποιος, προκειμένου να παρακολουθήσει ένα κλασσικό σεμινάριο.

Το σεμινάριο γίνεται στο internet, δηλ. αυτοί που συμμετέχουν, επιλέγουν μόνοι τους τον τρόπο, το ρυθμό και το χρόνο της εκπαίδευσης και της μελέτης τους.

Δεν υλοποιούν ένα πρόγραμμα, που κάποιος άλλος τους υπαγορεύει. Παίρνουν ερεθίσματα από τις εισηγήσεις-διαλέξεις, αξιολογούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους πάνω στα θέματα που τίθενται, αναβαθμίζεται και δυναμώνει η σκέψη τους και εξελίσσονται σαν άνθρωποι.

Ενώ τα κλασσικά σεμινάρια παρέχουν εξειδικευμένη γνώση και άρα λειτουργούν καθοδικά, το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο είναι ένας πολύτιμος μηχανισμός ανόδου της συνείδησης που μορφοποιεί τον άνθρωπο από τις εμπειρίες και τις γνώσεις του στη ζωή.

Η μόνη υποχρέωση που έχουν οι συμμετέχοντες είναι να σέβονται το χρονισμό και τις διαδικασίες του Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου, γιατί έτσι θα δίνουν τον απαραίτητο χρόνο στη σκέψη τους να κάνει την πορεία της, να συγκροτηθεί και να καταλήξει.

Το κόστος συμμετοχής είναι πολύ μικρό, με οποιονδήποτε τρόπο και αν συγκριθεί με το αντίστοιχο κόστος ενός κλασσικού σεμιναρίου.

Το κάθε Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο στηρίζεται σε ένα Βιβλίο-Δίαυλο.

 

Το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο Νο1:
«Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΑΣ»

Το πρώτο Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο έχει τίτλο «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΑΣ» και στηρίζεται στο ομώνυμο Βιβλίο-Δίαυλο.

Οργανώνεται και διεξάγεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dynamidianoias.com, στο tab: ΑΝΘΡΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ.

Αποτελείται από 18 ενότητες, των οποίων το περιεχόμενο θα αρχίσει να είναι προσβάσιμο προς τον κάθε συμμετέχοντα την ημερομηνία έναρξης του σεμιναρίου, με ρυθμό μία εισήγηση κάθε μέρα ή κάθε δύο μέρες.

Συνιστούμε σε όλους να σεβαστούν την σειρά δημοσίευσης των εισηγήσεων, γιατί αυτό έχει ευεργετικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα του σεμιναρίου.

Μόλις ολοκληρωθούν οι 6 πρώτες ενότητες, δημιουργείται ένα pdf που τις περιλαμβάνει και το οποίο αποστέλλεται σε όλους τους συμμετέχοντες. Το ίδιο γίνεται μόλις ολοκληρωθούν οι 6 επόμενες ενότητες (7-12) και οι 6 τελευταίες (13-18).

Όποιος έχει απορία μπορεί να την υποβάλλει δημόσια, δηλ. να την βλέπουν και όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες. Με τον ίδιο τρόπο θα παίρνει και την απάντηση. Εάν υπάρχει λόγος η απορία να υποβληθεί ιδιωτικά, μπορεί να γίνει χρήση του συστήματος chat που διατίθεται στην ιστοσελίδα και να δοθεί μέσω αυτού η απάντηση.

Εάν κάποιος εγγραφεί στο σεμινάριο μετά την ημερομηνία έναρξής του, θα αποκτήσει πρόσβαση στις εισηγήσεις που θα έχουν δημοσιευθεί μέχρι εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με την κανονική ροή του σεμιναρίου.

Το πρώτο Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο θα ξεκινήσει την 8 Ιουλίου 2017.

Δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης.

Όποιος θέλει να συμμετάσχει μπορεί να εγγραφεί οποτεδήποτε και να ακολουθήσει τη διαδικασία υλοποίησης του σεμιναρίου, προσαρμοσμένη στις δικές του δυνατότητες.

Το δικαίωμα συμμετοχής είναι 30€ (πλέον ΦΠΑ 24%) και περιλαμβάνεται σε αυτό η δωρεάν προσφορά, σε κάθε συμμετέχοντα, του βιβλίου «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΑΣ» τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. Θα επιβαρυνθεί μόνο με τα έξοδα αποστολής του έντυπου βιβλίου.

Σε όποιον ολοκληρώνει την υλοποίηση του σεμιναρίου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα χορηγείται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ υπογράφοντας το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης βεβαιώνει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος πήρε μέρος σε Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Στο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης για το σεμινάριο «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΑΣ» θα περιγράφονται συνοπτικά τα συμπεράσματα από την διεξαγωγή του σεμιναρίου ως προς 3 σημεία:

 1. Οι δύο διαδρομές, η ανοδική της συνείδησης και η καθοδική του πνεύματος, ουσιαστικά διανοίγουν τον μόνιμο δρόμο για την επικοινωνία του ανθρώπου με την ανώτερη φύση που διαθέτει, αυτήν του δημιουργού. 
 1. Ο άνθρωπος, στην σημερινή εποχή, χρειάζεται επιστημονικά τεκμηριωμένες απόψεις, αντιλήψεις και θεωρίες για την φύση του, την σχέση του με τον Θεό, την επίγεια κοινωνία του, την εργασία του, την ηθική του και όλη του την Ζωή.
 1. Στην πραγματικότητα, ο άνθρωπος επικοινωνεί ευθέως με την Ηθική του και δι’ αυτής διαμορφώνει τις σχέσεις του με τους άλλους, αφού η ευθεία επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων, κυρίως εξ αιτίας της ύπαρξης των συναισθημάτων, έχει πολλούς φραγμούς. Η επικοινωνία των ανθρώπων καθίσταται εφικτή μόνο μέσω των Ιδεών.


 Πιστοποιητικό παρακολούθησης Ανθρωποκεντρικού Σεμιναρίου

Ο κάθε άνθρωπος συμμετέχει στην αγορά εργασίας, εκπροσωπούμενος από το βιογραφικό του σημείωμα, το οποίο εστιάζεται στην εξειδίκευση, στις γνώσεις και στις δεξιότητες που διαθέτει.

Σήμερα το κύριο αίτημα στην αγορά εργασίας παύει να είναι η συνεχής εξειδίκευση της γνώσης (δεν αναζητείται ο πιο εξειδικευμένος), και μετασχηματίζεται στην αναζήτηση ανθρώπων με ικανότητα σκέψης και δημιουργικής σύγκλισης των διαφορετικών γνώσεων και εμπειριών που είχαν στην διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Η οπτική γίνεται ανθρωποκεντρική.

Το βιογραφικό σημείωμα είναι πλέον ανεπαρκές και αντιθέτως γίνεται πολύ σημαντικό το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης Ανθρωποκεντρικών Σεμιναρίων, που έχει μια συνθετική περιγραφή του ανθρώπου, όπως αναδεικνύεται μέσα από την παρακολούθηση ανθρωποκεντρικών σεμιναρίων.

Η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ είναι ο μόνος αρμόδιος Οργανισμός να υπογράψει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης γιατί είναι η μόνη που εκδίδει τα Βιβλία-Διαύλους, που υποστηρίζει την Μέθοδο Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης και οργανώνει τα Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια.

Μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή ανθρώπων που θα παρακολουθήσουν βραχυχρόνια προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών και οι οποίοι θα είναι οι μελλοντικοί εισηγητές των Ανθρωποκεντρικών Σεμιναρίων. Οι διαδικασίες επιλογής και κατάρτισης θα γίνουν προφανώς με ευθύνη της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ και όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάρει Πιστοποιητικό Παρακολούθησης από ένα τουλάχιστον Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο.

 

Πως θα ωφεληθώ από τη συμμετοχή μου
σε ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο

Με τα Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια ανοίγονται νέοι δρόμοι και βελτιώνονται σημαντικά η δύναμη της σκέψης μας και η αποτελεσματικότητα της δράσης μας.

Πιο συγκεκριμένα:

Οι συμμετέχοντες στα σεμινάρια αντιλαμβάνονται και μορφοποιούν με κατάλληλο τρόπο τις δημιουργικές ικανότητες της εργασίας τους.

Οι επιχειρήσεις αποκτούν με τη διεξαγωγή Ανθρωποκεντρικών Σεμιναρίων, μέθοδο για να αξιολογήσουν την δημιουργική εργασία των στελεχών τους.

Οι Εταιρείες Συμβούλων Εκπαίδευσης και διεξαγωγής των κλασσικών σεμιναρίων αναπροσαρμόζουν τον προγραμματισμό τους και δημιουργούν ζεύξεις ανθρωποκεντρικών και κλασσικών σεμιναρίων ώστε να έχουν πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα επιμορφωτικά τους προγράμματα.

Τα Ανθρωποκεντρικά Σεμινάρια είναι νέα παραγωγικά σχήματα που συγκεντρώνουν όσους τα έχουν χρησιμοποιήσει και προσφέρουν δυνατότητες για γόνιμο διάλογο μεταξύ τους και με την Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ. Έτσι μπορούν να εξελίσσονται και να συνεργάζονται για να προσφέρουν την γνώση και τις υπηρεσίες που έχει σήμερα ανάγκη η κοινωνία μας.

Το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο αρκεί να ξεκινήσει. Μετά δεν τελειώνει ποτέ. Δημιουργεί μια μόνιμη υποδομή επικοινωνίας, διαλόγου και παραγωγής γνώσης η οποία μπορεί  να πάρει όλες τις μορφές που προσφέρει το internet και να δημιουργήσει μία κοινωνία ανθρώπων με παρόμοια ενδιαφέροντα, ανησυχίες και προοπτικές.

Όταν κάποιος συμμετάσχει σε ένα Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο θα διαπιστώσει ότι δεν θα είναι ποτέ πια μόνος.