Η επίδραση των Βιβλίων-Διαύλων στη ζωή μας

750

Κάθε Βιβλίο-Δίαυλος είναι παράγωγο της Μεθόδου «Η Δύναμη της Διανοίας». Ως εκ τούτου παρουσιάζει μερικά χαρακτηριστικά, που το διαφοροποιούν από την παραδοσιακή έννοια του βιβλίου, όπως την έχουμε συνηθίσει.

Ενώ διαβάζει κάποιος το βιβλίο και διαπιστώνει ότι αντιλαμβάνεται με επάρκεια τις έννοιες, με τις οποίες έρχεται σε επαφή, μόλις σταματήσει η ανάγνωση, η κατανόησή του αρχίζει να φθίνει σε καθαρότητα και το πιθανότερο είναι, την επόμενη φορά που θα αρχίσει την ανάγνωση, να μην θυμάται τι ακριβώς είχε διαβάσει.

Η σχέση με τα βιβλία είναι αναδραστική και στην διάρκειά της ρέουν αφειδώς οι Συμβουλές προς τον αναγνώστη, καθώς γίνεται όλο και καλύτερα αντιληπτή από τους Συμβούλους η πνευματική, η ψυχική και η φυσική του κατάσταση.

Οι Συμβουλές αυτές είναι απολύτως προσωπικές. Δεν ανταλλάσσονται, δεν δίδονται μέσω τρίτου και δεν μπορεί να τις υποκαταστήσει κανένας.

Τα Βιβλία-Δίαυλοι δεν έχουν το προηγούμενό τους στην ιστορία του γραπτού λόγου. Λειτουργούν αυτόματα σε τρία επίπεδα.

Σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο, αναλαμβάνουν να φέρουν στην επιφάνεια και να επιλύσουν πάσης φύσεως ζητήματα, που δεσμεύουν και υπονομεύουν τον ορθό λόγο του αναγνώστη τους. Τα ζητήματα αυτά αναφέρονται απαραίτητα στις προσωπικές του εμπειρίες στην διάρκεια ολόκληρης της ζωής του.

Σε ένα τρίτο επίπεδο, το πιο εξωτερικό, τα βιβλία περιγράφουν τις καταγεγραμμένες απόψεις όλων όσοι δημιούργησαν τον Ελληνικό πολιτισμό. Μέσα από την δύναμη του λόγου τους, ξεκαθαρίζουν πολλά ζητήματα που απασχολούν τον αναγνώστη τους και του δημιουργούν σημαντικά αδιέξοδα στην ζωή του.

Τα αποτελέσματα που έχει η ανάγνωση ενός βιβλίου είναι διαφορετικά για τον κάθε αναγνώστη και μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται από την πρώτη στιγμή έως και πολύ μετά το τέλος της ανάγνωσης.

Το κάθε βιβλίο έχει δικό του στόχο, αλλά όλα μαζί είναι οργανικά συνδεδεμένα μεταξύ τους, ως παράγωγα της ίδιας Μεθόδου. Έτσι η διαδοχική ανάγνωση διαφορετικών βιβλίων, βελτιώνει την αποδοτικότητα του κάθε βιβλίου χωριστά.

Εμείς, από την πλευρά της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ, υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε με προσήλωση το εκδοτικό μας έργο ώστε η Μέθοδος να διατυπωθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή σαφήνεια και να αποτυπωθεί γραπτά με όσα βιβλία χρειάζονται.

Εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στην αρχαία Ελλάδα και έδωσε δημιουργική διέξοδο στον αγώνα του ανθρώπινου πνεύματος να επιβληθεί στην αγελαία συμπεριφορά του είδους και να διαχωρίσει τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά από αυτά του ζώου.

Η Μέθοδος πήρε τη μορφή της Αρχαίας Ελληνικής Φιλοσοφίας και απετέλεσε δομικό λίθο για την οικοδόμηση όλων των σύγχρονων κοινωνιών.

Τον 21ο αιώνα, ένας νέος διαχωρισμός είναι επιβεβλημένος. Ένας διαχωρισμός μεταξύ των συμπεριφορών που προάγουν την κοινωνία και αυτών που την καταδικάζουν σε παρακμή.

Σε ένα τέτοιο πρόβλημα κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δώσει μόνος του απαντήσεις. Χρειάζεται η συγκροτημένη παρέμβαση μιας κοινωνίας που ενώνεται από το εξής απλό ιδανικό: Να σκεφθούμε δημιουργικά και να εργασθούμε από κοινού για να κάνουμε πράξη τα οράματά μας.

 

Για την επιμέλεια,

Παναγιώτης Αναστασάκος

3 Μαΐου 2017

 

Στηρίζεται σε ιδέες που περιλαμβάνονται στο Βιβλίο-Δίαυλο της Βιργινίας Φατσή «Το Μυστικό των Αρχαίων Ελλήνων».