Έκδοση εντύπων βιβλίων της Εταιρείας Γνώσης ΛΟΓΟΣ

851

Τα Βιβλία-Δίαυλοι προέρχονται όλα από Στοχασμό και έχει το κάθε ένα από αυτά τις ξεχωριστές ιδιότητές του.

Το Βιβλίο-Δίαυλος με τίτλο η «Ψυχική Υγεία» ενθαρρύνει τον άνθρωπο να αναζητήσει τις ιδέες που τον κάνουν πιο ευτυχισμένο, τις ασχολίες που τον κάνουν πιο υγιή και τις διεξόδους που είναι πιο σωστές για τα προβλήματά του.

Επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό για την εποχή μας, το βιβλίο παρουσιάζεται σε Επαυξημένη Έκδοση.

Στην έντυπη Επαυξημένη Έκδοση περιλαμβάνονται δύο βιβλία για την Ψυχική Υγεία.

Το πρώτο έχει ως τίτλο «Η Ψυχική Υγεία» και δίνει στον αναγνώστη όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να αισθανθεί λίγο πιο ευτυχής και να βάλει λίγο στην άκρη τα προβλήματά του, να πάρει μια ανάσα.

Το δεύτερο Βιβλίο-Δίαυλος έχει ως τίτλο «Η Ψυχική Υγεία είναι επίτευγμα της Θεϊκής υπόστασης του Άνθρωπου» και δίνει στον αναγνώστη όλα τα στοιχεία που χρειάζεται για να αρχίσει και εκείνος να εργάζεται για την ψυχική του υγεία.

Το ενιαίο έντυπο βιβλίο μπορείτε να το προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο ΠΥΡΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ, Ιπποκράτους 16, Αθήνα.