ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ: Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ