ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Αν θέλετε να ακούσετε αυτά και άλλα πολλά τότε να έρθετε στο Σεμινάριο Η Δύναμη του Ανθρώπου…

Κείμενο 1: Πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος είχε μόνο…… (1 Δεκεμβρίου 2017)

Κείμενο 2: Στην πολύ παλιά εποχή των Ελλήνων, δύο ήταν τα στοιχεία …… (4 Δεκεμβρίου 2017)

Κείμενο 3: Στην πολύ παλιά εποχή των Ελλήνων, οι άνθρωποι δεν ήταν …… (7 Δεκεμβρίου 2017)

Κείμενο 4: Στις αρχαίες εποχές οι Έλληνες ήταν ευτυχισμένοι, όχι γιατί …… (10 Δεκεμβρίου 2017)

Κείμενο 5: Στην παλαιά εποχή οι Έλληνες είχαν αποφασίσει ότι αυτοί για …… (13 Δεκεμβρίου 2017)

Κείμενο 6: Ο άνθρωπος κάποτε είχε την δύναμη να οραματίζεται τα δικά του …… (16 Δεκεμβρίου 2017)

Κείμενο 7: Όταν πριν από μερικά χρόνια μιλούσαμε για Ανάπτυξη στην Ελλάδα …… (20 Δεκεμβρίου 2017)