Η Δημιουργία της Κοινωνίας της Γνώσης

Ο άνθρωπος για να αντιμετωπίσει τα προβλήματά του χρειάζεται κοινωνία που να τον υποστηρίζει. Επειδή η σημερινή δεν το κάνει, δημιουργήθηκε η Κοινωνία της Γνώσης.

Η Κοινωνία της Γνώσης υπάρχει σήμερα μόνο στους αιθέρες.

Η Μέθοδος για την Αυτοβοήθεια και την Αυτοβελτίωση κινητοποιεί όσες πνευματικές δυνάμεις χρειάζεται και μπορεί να αξιοποιήσει κάθε φορά ο αναγνώστης των Βιβλίων-Διαύλων.

Σε κάθε Βιβλίο-Δίαυλο, υπάρχει μια ολόκληρη κοινωνία που εκφράζεται κάθε φορά και διαφορετικά ανάλογα με το ποιος διαβάζει το βιβλίο και σε ποια φάση βρίσκεται ως αναγνώστης, αν είναι το πρώτο βιβλίο που διαβάζει ή το πολλοστό.