Ο κατάλογος των επόμενων σεμιναρίων θα ανακοινώνεται σταδιακά

Το Ανθρωποκεντρικό Σεμινάριο Νο1  έχει τίτλο:
“Ο ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ ΜΑΣ”.

Ο κατάλογος των επόμενων σεμιναρίων θα ανακοινώνεται σταδιακά.