Κατάλογος Παρουσιάσεων (υπό μορφή σεμιναρίων)

1ο εξάμηνο 2018


Σεμινάρια

 

Ημερομηνίες

Σεμινάριο 1
«Η Δύναμη του Ανθρώπου»

(Δικαίωμα συμμετοχής)
28/12/2017
Σεμινάριο 2
«Ενόραση και Στοχασμός» (Δωρεάν)
31/01/2018
Σεμινάριο 3
«Ενόραση και Στοχασμός» (Δωρεάν)
05/02/2018
Σεμινάριο 4
«Ενόραση και Στοχασμός» (Δωρεάν)
14/02/2018
Παρουσίαση βιβλίου
«Τα Παιχνίδια των Θεών με τους Ανθρώπους»
06/03/2018
Σεμινάριο 5
«Πώς να απαλλαγείτε από το άγχος και να αποκτήσετε την ψυχική σας γαλήνη»
(Δικαίωμα συμμετοχής)
10/03/2018
Σεμινάριο 6
«Πως θα βρούμε τις καλές ιδέες και την καλή διάθεση για κάθε εργασία μας»
(Δωρεάν)
17/03/2018
Σεμινάριο 7
«
Πώς να απαλλαγείτε από το άγχος και να αποκτήσετε την ψυχική σας γαλήνη»

(Δωρεάν)
22/03/2018
Σεμινάριο 8
«Πως θα βρούμε τις καλές ιδέες και την καλή διάθεση για κάθε εργασία μας»
(Δωρεάν)
24/03/2018
Σεμινάριο 9
«Ανανέωση στον Άνθρωπο.

Ενόραση, Διόραση, Στοχασμός και Διαίσθηση» (Δωρεάν)
29/03/2018
Σεμινάριο 10
«
«Ανανέωση στον Άνθρωπο.

Ενόραση, Διόραση, Στοχασμός και Διαίσθηση»
31/03/2018
Σεμινάριο 11
«Για τις Δυνάμεις της Διανοίας.

Ενόραση, Διόραση, Στοχασμός και Διαίσθηση» (Δωρεάν)
16/04/2018
Σεμινάριο 12
«
Για τις Δυνάμεις της Διανοίας.

Ενόραση, Διόραση, Στοχασμός και Διαίσθηση» (Δωρεάν)
26/04/2018
Σεμινάριο 13
Για να ανατάξουμε τις δυνάμεις της δικής μας διανοίας
και να αφυπνίσουμε την Ελληνική μας Διάνοια (Δικαίωμα συμμετοχής)
08/05/2018
Σεμινάριο 14
Ερχόμαστε να μάθουμε για την Δύναμη της Διανοίας (Δωρεάν)
17/05/2018
Σεμινάριο 15

Ερχόμαστε να μάθουμε για την Δύναμη της Διανοίας (Δωρεάν)

21/05/2018
Σεμινάριο 16
Ελάτε να μάθετε για την Δύναμη της Διανοίας (Δωρεάν)
29/05/2018
Σεμινάριο 17
Ελάτε να μάθετε για την Δύναμη της Διανοίας (Δωρεάν)
11/06/2018
Σεμινάριο 18
Ελάτε να μάθετε για την Δύναμη της Διανοίας ( Δωρεάν)
21/06/2018
Σεμινάριο 19
Ελάτε να μάθετε για την Δύναμη της Διανοίας (Δωρεάν)
29/06/2018