ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Με τα Εργαστήρια Διανοίας επιτυγχάνουμε:

  • Θεραπεία από ιούς της διανοίας.
  • Δια βίου προστασία από τους ιούς της διανοίας.
  • Ενεργοποίηση των δυνάμεων της διανοίας, που κάθε άνθρωπος διαθέτει.

Η Μέθοδος Δύναμη της Διανοίας είναι Μέθοδος Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης, αλλά ταυτόχρονα είναι και Μέθοδος Ολιστικής Θεραπείας.
Δίνει στον άνθρωπο αυτό που του λείπει.
Τις δυνάμεις, το θάρρος, την τόλμη, την αυτοπεποίθηση και τις σωτήριες σκέψεις για το δικό του μέλλον.

Η Δύναμη της Διανοίας δημιουργήθηκε τον 21ο αιώνα, όμως είναι μια επανεμφάνιση του πνεύματος των Ελλήνων και της σωτήριας επίδρασης που έχει στον ψυχισμό των ανθρώπων.

Η εφαρμογή της Μεθόδου προσφέρει σε αυτόν που την χρησιμοποιεί:

  • Λειτουργία μεγαλύτερου ποσοστού του εγκεφάλου του και συνακόλουθα υγεία και μεγαλύτερη ευφυία.
  • Καλές και εφαρμόσιμες ιδέες.
  • Προσανατολισμό και καθοδήγηση για την επιλογή των καταλληλότερων έργων, καθώς και βελτιώσεων, που μπορεί να κάνει στο αντικείμενο της δουλειάς του.

Οι Έλληνες μας λένε ότι ο άνθρωπος ζει σε δέκα διαστάσεις.

Είναι πλούσιος ο άνθρωπος, που ζει με την διδασκαλία, γιατί εμπλουτίζεται η νοημοσύνη του, αντιλαμβάνεται έναν πιο σύνθετο κόσμο και μπορεί με τις δικές του δυνάμεις να τον αλλάξει και να δημιουργήσει κάτι που να είναι δικό του(Αυτοβελτίωση).

Η Μέθοδος είναι γραμμένη σε 36 βιβλία, κατά τρόπο που μόνο ο νους του ανθρώπου να μπορεί να την κατανοήσει.

Το βίωμα έχει μεγάλη σημασία σε αυτή την Διδασκαλία, που ο κάθε άνθρωπος θα πάρει, γιατί δεν δημιουργούμε έναν άνθρωπο με γνώσεις, αλλά τον Άνθρωπο με την Γνώση των σημερινών συνθηκών της ζωής του.

Η ενεργοποίηση της διανοίας γίνεται μέσω των 10 Μαθημάτων Υγείας και Ευημερίας, που οι τίτλοι τους δίνονται στο διάγραμμα του Εργαστηρίου Διανοίας.
Το κάθε Μάθημα συνιστά μια ολοκληρωμένη διδασκαλία και παράγει ένα Εργαστήριο Διανοίας, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις του Μαθήματος Υγείας και Ευημερίας.

Η Διδασκαλία μας είναι η μόνη Μέθοδος για να γίνει ενεργοποίηση της διανοίας, γιατί εκτός του ότι περιέχει τις απαραίτητες γνώσεις, περιέχει παράλληλα και την πλήρη γνώση των σημερινών εχθρών του ανθρώπου, επομένως μπορεί και να τους αντιμετωπίσει επαρκώς και με επιτυχία.