ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ