ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Η Αυτοβοήθεια είναι ένας σημαντικός θεσμός, αναγκαίος σε χώρες, όπως η Ελλάδα, που το κράτος υπολείπεται των υποχρεώσεών του απέναντι στους πολίτες και όπου μεγάλα έργα και μεγάλες ιδέες δεν θα μπορούσαν να έχουν γίνει, χωρίς την ουσιαστική συμβολή μεμονωμένων Ελλήνων που ζούσαν, τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.

Η Αυτοβοήθεια, δεν είναι αυτολύπηση.
Είναι συνάντηση αισιοδοξίας, ενθουσιασμού και δημιουργικότητας.
Με απλά λόγια, σημαίνει να μπορεί το κάθε άτομο να συγκεντρώσει και να διαθέσει όλους τους πόρους που χρειάζονται για να ικανοποιήσει μία ανάγκη του. Ταυτόχρονα σημαίνει να μην περιμένει την λύση των προβλημάτων του από άλλους, ιδιαίτερα από το κράτος  και την κάθε δημόσια υπηρεσία.

Στο tab «ΤΙΤΛΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΑΥΤΟΒΟΗΘΕΙΑΣ-2018» δίνεται ένας πίνακας
10 σεμιναρίων Αυτοβοήθειας, που οργανώνει και διεξάγει η Εταιρεία Γνώσης ΛΟΓΟΣ.

Τα σεμινάρια Αυτοβοήθειας είναι τετράωρα σεμινάρια, όπου οι συμμετέχοντες ακούν πολλές και καλές συμβουλές, παίρνουν στο τέλος τα υλικά του σεμιναρίου με την μορφή Σημειώσεων και προμηθεύονται τα τρία βιβλία της Μεθόδου, που αφορούν το κάθε συγκεκριμένο σεμινάριο.
Όλα τα παραπάνω συγκροτούν ένα συνολικό πακέτο, που έχει την δύναμη να αλλάξει την ζωή τους, αναδεικνύοντας
ό,τι καλύτερο έχουν μέσα τους.