ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Τελικά όλα γίνονται για να είναι η ψυχή χαρούμενη

Κάθε φορά που η ψυχή επιλέγει να κατοικήσει σε ένα σώμα, συμβαίνει ένας επιμερισμός της σε στοιχεία που είναι αθάνατα και σε στοιχεία που...

Το θαύμα της Ψυχής των Ελλήνων

Το θαύμα είναι εκείνη η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος ενεργεί, η ψυχή βούλεται και το υποσυνείδητο εκδηλώνεται στην πραγματικότητα, κατά τρόπο εκρηκτικό,...

Τα καταναλωτικά πρότυπα καταστρέφουν την επιδίωξη για ευτυχία – Ο πλούτος...

0
Σήμερα, δεν υπάρχει πολιτικός στην Ελλάδα, που να μην ασχολείται με το μικροπαραταξιακό του συμφέρον. Ευθύνη δεν έχουν μόνο τα πρόσωπα, έχουν και οι...

Στην εποχή των Βιβλίων-Διαύλων φορέας της αλλαγής είναι ο Άνθρωπος

0
Μήπως, η μεγαλύτερη επανάσταση όλων των θεωριών, είναι η απλή διαπίστωση ότι ο Άνθρωπος είναι εδώ, τον άνθρωπο πρέπει να μελετήσουμε με τρόπο αποκαλυπτικό...

Όχι στην αυτολύπηση. Όχι στην αγανάκτηση. Ναι στους Συμβούλους της Κοινωνίας...

0
Η εποχή μας είναι Κβαντική, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός, ότι ο άνθρωπος υπάρχει σε πολλές διαστάσεις. Υπάρχοντας σε πολλές διαστάσεις, μπορεί...

Διαβάστε τα Βιβλία-Διαύλους γιατί δεν είναι βιβλία

0
Επιβιώνω, χάρη στην θεραπευτική επίδραση των Βιβλίων-Διαύλων. Ενεργώ καθημερινά, συμβουλευόμενος τα Βιβλία-Διαύλους. Ζω με τα Βιβλία-Διαύλους. Θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου, όσο πιο παραστατικά μπορώ. Πρέπει να...