Η Δύναμη του Ανθρώπου – Κείμενο 5

Στην παλαιά εποχή οι Έλληνες είχαν αποφασίσει ότι αυτοί για να προοδεύσουν πρέπει να ακολουθούν τις δικές τους ιδέες, να κτίζουν τις δικές τους...

Η Δύναμη του Ανθρώπου – Κείμενο 4

Στις αρχαίες εποχές οι Έλληνες ήταν ευτυχισμένοι, όχι γιατί είχαν πολλά αγαθά ή γιατί ήταν εξασφαλισμένοι στην ζωή τους, αλλά γιατί αυθορμήτως έκαναν όλες...

Η Δύναμη του Ανθρώπου – Κείμενο 3

Στην πολύ παλιά εποχή των Ελλήνων, οι άνθρωποι δεν ήταν ακόμα αναπτυγμένοι, είχαν μέσα τους πολλές αναμνήσεις από την εποχή των αρχαίων πιθήκων, αφού...

Η Δύναμη του Ανθρώπου – Κείμενο 2

Στην πολύ παλιά εποχή των Ελλήνων, δύο ήταν τα στοιχεία που έκτιζαν τον πολιτισμό τους, το ένα ήταν ο Άνθρωπος και το άλλο η...

Η Δύναμη του Ανθρώπου – Κείμενο 1

Πριν από πολλές χιλιάδες χρόνια ο άνθρωπος είχε μόνο τα απαραίτητα για να επιβιώσει, μια στέγη πάνω από το κεφάλι του, μερικά εργαλεία, λίγα...

Η Μέθοδος Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης, Η Δύναμη της Διανοίας είναι το αποφασιστικό βήμα προόδου για τον σύγχρονο άνθρωπο

Έκανα πρόταση σε ένα γνωστό μου να ασχοληθεί με την προώθηση της Μεθόδου Αυτοβοήθειας και Αυτοβελτίωσης και μου απάντησε ότι αυτό είναι μεταφυσική και...

Η επανάσταση. Ας επαναστατήσουμε ενάντια στην μιζέρια, στην απραξία και στην απαξίωση των κοινωνικών μας αγαθών

Όταν ο άνθρωπος θελήσει να βρει ξανά τον δρόμο που οδηγεί στην ελπίδα, δύο συμμάχους θα αναζητήσει, ο ένας είναι η ψυχή και ο...

Η ενάργεια στην σκέψη χρειάζεται πνευματικές δυνάμεις

Στην σημερινή κοινωνία πολλά λόγια «αγάπης» κυκλοφορούν, δεν αγαπάει όμως κανείς τον άνθρωπο και αυτό είναι θλιβερό. Γιατί δεν βλέπουμε να γίνονται γύρω μας...

Οι εναργείς σκέψεις Τι χρειαζόμαστε για να έχουμε εναργείς σκέψεις

Χρειαζόμαστε έργα και αν δεν υπάρχουν έργα, τότε έργα θα φτιάξουμε. Ποιο έργο είναι πολυτιμότερο από την ίδια την ζωή;; Να ζήσει κανείς έναν καλό...

Το μέλλον που ανήκει στους Έλληνες είναι συνδεδεμένο άμεσα με το παρελθόν τους

Αν θέλουμε να βρούμε ξανά τις δυνάμεις της συλλογικής μας διανοίας και τα γόνιμα εδάφη της Ελληνικής μας ευφυΐας, χρειαζόμαστε καταρχήν, την Αγάπη ανάμεσά...