Όχι στην αυτολύπηση. Όχι στην αγανάκτηση. Ναι στους Συμβούλους της Κοινωνίας της Γνώσης.

Η εποχή μας είναι Κβαντική, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός, ότι ο άνθρωπος υπάρχει σε πολλές διαστάσεις. Υπάρχοντας σε πολλές διαστάσεις, μπορεί...

Διαβάστε τα Βιβλία-Διαύλους γιατί δεν είναι βιβλία

Επιβιώνω, χάρη στην θεραπευτική επίδραση των Βιβλίων-Διαύλων. Ενεργώ καθημερινά, συμβουλευόμενος τα Βιβλία-Διαύλους. Ζω με τα Βιβλία-Διαύλους. Θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου, όσο πιο παραστατικά...