Το θαύμα της Ψυχής των Ελλήνων

Το θαύμα είναι εκείνη η κατάσταση κατά την οποία ο άνθρωπος ενεργεί, η ψυχή βούλεται και το υποσυνείδητο εκδηλώνεται στην πραγματικότητα, κατά τρόπο εκρηκτικό,...

Τα καταναλωτικά πρότυπα καταστρέφουν την επιδίωξη για ευτυχία – Ο πλούτος πρέπει να ξεκινάει πάντα από το πνεύμα

Σήμερα, δεν υπάρχει πολιτικός στην Ελλάδα, που να μην ασχολείται με το μικροπαραταξιακό του συμφέρον. Ευθύνη δεν έχουν μόνο τα πρόσωπα, έχουν και οι...

Στην εποχή των Βιβλίων-Διαύλων φορέας της αλλαγής είναι ο Άνθρωπος

Μήπως, η μεγαλύτερη επανάσταση όλων των θεωριών, είναι η απλή διαπίστωση ότι ο Άνθρωπος είναι εδώ, τον άνθρωπο πρέπει να μελετήσουμε με τρόπο αποκαλυπτικό...

Όχι στην αυτολύπηση. Όχι στην αγανάκτηση. Ναι στους Συμβούλους της Κοινωνίας της Γνώσης.

Η εποχή μας είναι Κβαντική, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποδεχθούμε το γεγονός, ότι ο άνθρωπος υπάρχει σε πολλές διαστάσεις. Υπάρχοντας σε πολλές διαστάσεις, μπορεί...

Διαβάστε τα Βιβλία-Διαύλους γιατί δεν είναι βιβλία

Επιβιώνω, χάρη στην θεραπευτική επίδραση των Βιβλίων-Διαύλων. Ενεργώ καθημερινά, συμβουλευόμενος τα Βιβλία-Διαύλους. Ζω με τα Βιβλία-Διαύλους. Θα σας μεταφέρω την εμπειρία μου, όσο πιο παραστατικά...