ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ/ΙΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΝΟΙΑΣ

Πού θα βρούμε τη Γνώση που μας λείπει

Στις κοινωνίες μας σήμερα κοινή είναι η γνώση ότι ο άνθρωπος καταστρέφεται «από τα μέσα», από ό,τι δηλαδή προκαλεί αναταράξεις, διαταραχές και ανωμαλίες στην...

Παρελθόν και Μέλλον τέμνονται στο Παρόν

Το παρελθόν υπάρχει ως υπερσύνολο όλων των αναμνήσεων που συγκροτούν την μνήμη μας, τόσο στην συλλογική, όσο και στην ατομική της εκδήλωση, αναμνήσεις που...

Τότε θα έχουμε γίνει καλύτεροι άνθρωποι

Η κατάθλιψη είναι μια μάστιγα που πάντα υπήρχε, εμφανίσθηκε όμως μαζικά τον 21ο αιώνα, έπληξε και πλήττει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, εξελίσσεται με γρήγορους...