ΑΝΘΡΩΠΟΣ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

Τα καταναλωτικά πρότυπα καταστρέφουν την επιδίωξη για ευτυχία – Ο πλούτος...

0
Σήμερα, δεν υπάρχει πολιτικός στην Ελλάδα, που να μην ασχολείται με το μικροπαραταξιακό του συμφέρον. Ευθύνη δεν έχουν μόνο τα πρόσωπα, έχουν και οι...